Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week, uw herhaalrecept(en) aanvragen.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel 0495-498383

Volg de instructies van het bandje op en begin pas te spreken nadat u de pieptoon heeft gehoord. Als u klaar bent kunt u de verbinding verbreken.

De medicijnen die voor 12:00 uur aangevraagd zijn kunt u de volgende werkdag vanaf 13:30 uur ophalen bij uw apotheek. Medicijnen die na 12:00 uur aangevraagd zijn kunt u 2 werkdagen later vanaf 13:30 uur ophalen bij uw apotheek.
De medicatie die wordt voorgeschreven door de huisarts tijdens consult kunt u meteen ophalen bij uw apotheek mits daar op voorraad. 

 

Laden...

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Nieuws

 • Vanaf 30-9-2020 adviseren wij u bij een bezoek aan de praktijk een mondkapje te dragen.

   

 • Spreekuren huisartsen

  De spreekuren van de huisartsen op de praktijk vinden weer beperkt plaats. Dat wil zeggen dat wanneer u klachten heeft die niet  persé met een lichamelijk onderzoek beoordeeld hoeven te worden, u gebeld wordt door de huisarts om uw klacht telefonisch te bespreken. Indien gewenst of nodig kan er ook gekozen worden voor beeldbellen. Tevens zal de assistente u mogelijk vragen om een foto te sturen wanneer u een huidplekje wilt laten beoordelen. 

   

 • Vanaf maandag 16-3 mag u alleen binnen in de ruimte van de huisartsen van het BMC na telefonisch contact. Dit om de verspreiding van het corona-virus te beperken. Het contact met de praktijken moet zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden. U mag dus tijdelijk niet meer, zonder vooraf telefonisch contact, naar de balie komen om dingen te regelen/vragen. 

  In het huisartsen gedeelte van het Budels Medisch Centrum wordt u dringend verzocht een mondkapje te dragen en uw handen te desinfecteren na binnenkomst.

   

 • U kunt getest worden bij 1 of meer van deze klachten:

  • verkoudheid
  • keelpijn
  • hoesten
  • opeens niets meer ruiken of proeven
  • koorts (38 graden of hoger)
  • snel of moeilijk ademen

  Met de test wordt onderzocht of u op dit moment corona heeft.

  Laat u zo snel mogelijk testen als u klachten krijgt. Dan is de kans het grootst dat de test klopt. Wacht u langer, dan is er kans dat er geen corona uit de test komt, terwijl u het wel heeft. 

  Als u geen klachten heeft, dan heeft testen geen zin. De test kan laten zien dat u geen corona heeft, terwijl u wel besmet bent. Er zitten dan nog te weinig stukjes virus in uw slijm. 

  U kunt zelf een afspraak maken bij de GGD voor een test. Dat geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, voor elk beroep.
  Een afspraak maakt u via dit telefoonnummer: 0800-1202.

 • Bloedprikken voorlopig alleen na telefonische afspraak.

   

  Lees meer

 • Door COVID-19 worden patiënten vaker verwezen naar huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Steeds meer huisartsenposten leveren 24/7 zorg aan patiënten met een mogelijke coronabesmetting om de huisartsenpraktijken te ondersteunen. Als de huisartsenpost en SEH inzage hebben in de belangrijkste gegevens van de eigen huisarts, kunnen mensen sneller de juiste zorg krijgen en blijven de wachttijden beperkt. Ook als mensen vanwege de drukte door een huisartsenpost, coronapost of ziekenhuis buiten hun eigen regio worden behandeld, is het belangrijk dat de arts deze gegevens van de huisarts kunnen raadplegen.

  Lees meer

 • Voor meer informatie met betrekking tot het coronavirus verwijzen wij u naar thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

  en naar de website van het RIVM. Tevens kunt u bellen met de informatielijn van het RIVM op 0800-1351.

   

Belangrijke informatie

Griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie

Deze week (12-10 t/m 19-10) worden de uitnodigingen voor de griepvaccinatie verstuurd. Daarnaast worden patiënten geboren tussen 1941 en 1947 uitgenodigd voor een pneumokokken vaccinatie. De vaccinaties worden gezet op 31 oktober en 14 november met inachtneming van coronamaatregelen. In de uitnodiging staat een specifieke datum en tijd, wij verzoeken u dringend zich hieraan te houden.

Mondkapje

Vanaf 30-9-2020 adviseren we u dringend om bij een bezoek aan de praktijk een mondkapje te dragen. 

Afspraak met praktijkondersteuner in "corona-tijd"

Heeft u een controle afspraak staan bij de Praktijkondersteuners (Diabetes, Astma/ COPD, CVRM, Ouderenzorg) dan kan het zijn dat deze afspraak gewijzigd wordt vanwege de ontwikkeling mbt COVID – 19 (corona).

Uw afspraak kan omgezet worden in een telefonisch contact, een email contact of een beeldbel contact.  Mocht dit voor u van toepassing zijn dan zal de praktijkondersteuner uiterlijk 24 uur van te voren met u contact opnemen

Aanvullende maatregelen corona virus

Vanaf heden nemen de 7 huisartspraktijken in Cranendonck extra maatregelen in verband met het Corona virus. Deze extra maatregelen zijn nodig om het besmettingsrisico voor andere patiënten en zorgpersoneel tot een minimum te beperken, om telefonisch bereikbaar te blijven en om de toegenomen zorgvraag in zo goed mogelijke banen te leiden. De maatregelen bestaan er vooral uit onnodig patiëntencontact met zorgverleners te vermijden. Een aantal maatregelen gold al, maar worden nu strenger toegepast en uitgebreid. 

Allereerst wordt mensen met koorts, luchtwegklachten en/ of vragen over het coronavirus (Covid-19) dringend gevraagd zoveel mogelijk zelf informatie op halen via thuisarts.nl en rivm.nl of te bellen met het landelijke nummer 0800-1351. Op deze manier wordt de telefonische bereikbaarheid van de huisartsen niet onnodig overbelast.

Welke maatregelen er verder nog zijn genomen, leest u hiernaast/hieronder

Niet zomaar naar de praktijk komen, ook niet voor recepten of verwijsbrieven

Om grip te houden op wie in het praktijkgebouw binnen komt is het de bedoeling dat iedereen die in de praktijk wilt komen eerst telefonisch contact opneemt met de assistente. Er zullen dan gezondheidsvragen gesteld worden om te bepalen of u de praktijk kunt bezoeken. Voor verwijsbrieven of andere briefjes spreekt de assistente telefonisch met u af hoe ze in uw bezit komen

Online afspraken maken voor het spreekuur tijdelijk niet mogelijk

Bij huisartspraktijken die gebruik maken van “Online afspraak maken” is deze functionaliteit tijdelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat zonder vooroverleg afspraken worden ingepland.

Speciaal koorts/luchtwegklachten spreekuur.

Mensen met koorts en/ of luchtwegklachten die beoordeeld moeten worden op het spreekuur krijgen een afspraak tijdens het speciaal koorts/luchtwegklachten spreekuur wat 1 keer per dag plaatsvindt. Dit om geen besmettingsrisico te veroorzaken voor mensen in de wachtkamer met andere klachten dan koorts of luchtwegklachten. De artsen en/of praktijkassistentes zullen bij het onderzoek beschermende kleding dragen. U wordt verzocht in uw auto te blijven zitten totdat de huisarts u belt om aan te geven dat u naar binnen mag.

Praktijkassistentes en praktijkondersteuners geen fysiek contact met patiënten

De praktijkassistentes werken niet meer aan de balie. Indien nodig zullen reguliere controles van chronische aandoeningen als verhoogde  bloeddruk, diabetes of astma/ copd  doorgeschoven worden naar een later tijdstip of telefonisch afgewerkt worden indien mogelijk. Dit geldt ook voor het spreekuur van de praktijkondersteuners. Met iedereen die al een afspraak heeft, zal telefonisch contact opgenomen worden.

Mensen met een afspraak bij de POH GGZ of POH jeugd zullen vooraf benaderd worden of bij hen sprake is van verkoudheidsklachten. In dat geval zal het geplande consult telefonisch worden afgehandeld

Verder

Wij realiseren ons dat dit verregaande maatregelen zijn die raken aan de laagdrempeligheid die wij altijd graag willen bieden. Deze maatregelen zijn helaas nodig om verder verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Daarbij is het niet ondenkbaar dat de maatregelen in de loop van de komende dagen of weken veranderen. Houd daarom de website in de gaten voor meer informatie. We hopen van harte dat we deze situatie met zijn allen zo snel mogelijk weer de baas zijn.

Uitslagen opvragen

Voor uitslagen van onderzoeken dient u zelf te bellen met de praktijk dit kan dagelijks bij voorkeur tussen 10.30 – 17.00 uur.
Geen bericht is niet altijd goed bericht, een uitslag kan bijvoorbeeld ook niet ontvangen zijn door de huisarts, dus zelf bellen is noodzakelijk. 

 

In het Budels Medisch Centrum kunt u tijdelijk beperkt terecht voor bloedafname.  

 

Afwijking van normaal bloedafname tijden (zie “lees meer”)

 

Lees meer

Indien u denkt dat u blaasontsteking heeft kunt u uw urine laten controleren bij de assistente.
Vanwege de RIVM richtlijnen rondom het coronavirus verzoeken wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

Lees meer

Enkele specialisten van het SJG Weert houden spreekuur in het Budels Medisch Centrum.

 

Lees meer

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Lees meer

Uw wens omtrent reanimatie, euthanasie en palliatieve sedatie

 

Lees meer

Huisarts in opleiding in huisartsenpraktijk Donders/van der Meer

In de praktijk van dokter Donders en van der Meer start per september 2020 Cansu Türk als huisarts in opleiding.

Onze praktijk is geaccrediteerd om doktersassistentes in de praktijk op te leiden.

 

Welkom

Dit is de site van huisartsenpraktijk Donders / van der Meer en huisartspraktijk Uitendaal. Beide praktijken zijn gevestigd in het Budels Medisch Centrum. De praktijken leveren zorg aan patiënten in de gemeente Cranendonck.

De praktijken zijn bereikbaar onder de volgende telefoonnummers:

Huisartsenpraktijk 
Donders/van der Meer

0495-491216
Huisartspraktijk  Uitendaal 0495-491504
   
Receptenlijn 0495-498383
Spoedlijn 0495-496988

 

De praktijk van dokter Schouten is ook gevestigd in het Budels Medisch Centrum voor meer informatie klik hier

Waarnemingen

Waarnemingen komende periode praktijk Uitendaal:

12 april tot en met  16 april werkt dokter Vonken

Waarnemingen komende periode praktijk Donders/van der Meer

Van 1 maart t/m 5 maart werkt dokter Türk

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Openingstijden

Medewerkers

V. van der Meer
Huisarts

Telefoon: 0495-491216

J.M. Donders
Huisarts

Telefoon: 0495-491216

P.E.M. Uitendaal
Huisarts

Telefoon: 0495-491504

L. Vonken (Huisartspraktijk Uitendaal)
Huisarts

Telefoon: 0495-491504

C. Türk (Huisartsenpraktijk Donders/van der Meer)
Huisarts in opleiding

Telefoon: 0495-491216

Ellen Winkelmolen
Assistente

Meer informatie

Lieke Bax
Assistente

Meer informatie

Marianne Körner-Evers
Assistente

Meer informatie

Marjolein Sprankenis
Assistente

Meer informatie

Willemijn van Peer
Assistente

Meer informatie

Sanne Lammers
Assistente

Meer informatie

Audrey de Waal
Assistente

Meer informatie

Annit Hulscher
Praktijkondersteuner

Diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten, ouderenzorg

Werkzaam voor praktijk dokter Donders/van der Meer

Meer informatie

Anne Smeets
Praktijkondersteuner

Diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten

Werkzaam voor praktijk dokter Uitendaal

Meer informatie

Suzan Jansen
Praktijkondersteuner

Diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten, ouderenzorg

Werkzaam voor praktijk dokter Uitendaal en voor praktijk dokter Donders/van der Meer.

Meer informatie

Annelies Buikema
POH GGZ

Psychische problematiek volwassenen en jeugd

Werkzaam voor praktijk dokter Donders/van der Meer 

Meer informatie

Lisanne de Wit
POH GGZ

Psychische problematiek volwassenen en jeugd

Werkzaam voor praktijk Donders/ van der Meer en praktijk dokter Uitendaal

Meer informatie

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent