« terug naar vorige pagina

Het levenseinde

Kan en wil ik gereanimeerd worden?

Zodra u een hartstilstand krijgt, bent u bewusteloos. Om snel te kunnen handelen is het belangrijk dat familie en hulpverleners van te voren weten of ze u wel of niet moeten reanimeren. Daarom zal uw (huis-)arts hierover met u praten als uw gezondheid daarom vraagt. Het wordt ook met u besproken als u wordt opgenomen in een ziekenhuis of als u in een verzorgings- of verpleeghuis gaat wonen.
U kunt aangeven of u wel of niet gereanimeerd wilt worden. Dan weten uw naasten en alle hulpverleners waar ze aan toe zijn.

Op tijd nadenken en praten over wel of niet reanimeren is belangrijk. Bespreek het samen met uw naasten en uw (huis)arts. Als u geholpen wordt door een (wijk)verpleegkundige, verzorgende of praktijkondersteuner van de (huis)arts, dan kunt u ook met hem of haar uw gedachten over reanimeren bespreken. Schrijf uw gedachten eventueel op.

Samen met uw (huis)arts bekijkt u of u bij een hartstilstand wel of niet gereanimeerd wilt en kunt worden in uw gezondheidssituatie.

Niet Reanimeren verklaring

 

Wat is een wilsverklaring?

In een wilsverklaring geeft u aan dat u een behandeling niet wilt of juist wel wilt. In een behandelverbod schrijft u zo precies en duidelijk mogelijk op in welke situatie u niet meer behandeld wilt worden. Bijvoorbeeld: u wilt niet gereanimeerd worden als u een hartstilstand krijgt. U zet uw naam, uw handtekening en de datum onder uw behandelverbod. U hoeft niet naar de notaris te gaan om het behandelverbod vast te leggen. Wel is het belangrijk dat uw arts, partner en familie weten dat u deze wens heeft. Praat er dus over met deze mensen.

Geeft u in een wilsverklaring aan dat u een behandeling juist wel wil? Dan betekent dat niet dat de dokter deze wens in alle omstandigheden ook zal uitvoeren. De dokter moet zich houden aan de regels en afspraken van de beroepsgroep. Een dokter kan bijvoorbeeld vinden dat een behandeling ‘medisch zinloos handelen’ is. Dan kan hij beslissen ermee te stoppen of er niet mee te beginnen. Een ander voorbeeld van een wilsverklaring die de dokter niet hoeft uit te voeren is een euthanasieverzoek.

Behandelverbod

 

Euthanasie en palliatieve sedatie

Praten over doodgaan is niet makkelijk. Zowel patiënten als dokters vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk, ondanks uw verdriet, angst en zorgen. In deze brochure leest u waarom het belangrijk is om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven. Ook als u vertrouwt op familie, geloof of genezing. Deze brochure geeft u praktische tips en vragen om het gesprek te voeren. Achterin vindt u achtergrondinformatie. Dit kan u helpen om zelf en met uw familie na te denken over wat u wilt, wat u niet wilt en wat u wilt weten van uw arts.

‘Tijdig spreken over het levenseinde’

Euthanasieverklaring