« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner Somatiek

Praktijkondersteuners zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen die in opdracht van de huisarts chronische zieken en mensen met verhoogd risico op chronische ziektes begeleiden. Ook voeren ze de benodigde controles uit bij deze groep. Het gaat dan bijvoorbeeld over kwetsbare ouderen, mensen met suikerziekte, Astma en/of COPD, hoge bloeddruk enz.
Dit alles gebeurt volgens protocollen en in nauwe samenwerking met de huisarts.

De praktijkondersteuners die in onze praktijken werken zijn in dienst van POZOB (PraktijkOndersteuning Zuid-Oost Brabant). Dit is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in de Kempen met het Diagnostisch Centrum Eindhoven. Eindveranwoordelijkheid voor hun handelen ligt bij de huisarts

Annit Hulscher werkzaam voor huisartsenpraktijk Donders/van der Meer : Bereikbaar via de assistente van de huisarts 0495-491216 

Chantal Cuijpers werkzaam voor huisartspraktijk Uitendaal en huisartsenpraktijk Donders/van der Meer: Bereikbaar via de assistente van de huisarts: 0495- 49 15 04 of 0495-49 12 16

Anne Smeets werkzaam voor huisartspraktijk Uitendaal: Bereikbaar via de assistente van de huisarts: 0495- 49 15 04